จัดระเบียบใจด้วยสมาธิ

จัดระเบียบใจด้วยสมาธิ
ถ้าเรานั่งสมาธิทุกวัน
ใจของเรา จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกาย
คุ้นเคยกับการหยุดนิ่ง
ความละเอียดของใจจะเพิ่มขึ้น
ช่วยปรับปรุงความคิดคำพูดและการกระทำ
ให้มีระบบ มีระเบียบ มีประสิทธิภาพ
ทำให้เราคิดดี พูดดีและทำดี
แม้จะมีสิ่งเร้าใจ ยั่วยวนตามกระแสโลก
มาจากทุกทิศทุกทาง ผ่านสื่อต่างๆ
ชวนให้ใจของเราตกต่ำ
แต่เราก็จะสามารถรักษาใจให้เข้มแข็งเอาไว้ได้
10 พฤษภาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.135

Leave a Comment

Your email address will not be published.