เริ่มจากใจที่สงบ

เริ่มจากใจที่สงบ
วิธีพื้นฐานในการแก้ปัญหาคือ
ก่อนที่เราจะทำสิ่งใดก็ตาม ให้ทำใจสงบนิ่ง
ไม่ตีโพยตีพาย ตีตน ดีตัวไปก่อนใข้
ให้ยอมรับสภาพว่าเรามีวิบากกรรม
แล้วใจจะสงบ พอสงบ แล้วก็จะพบทางออก
จะเกิดดวงปัญญาในการแก้ไขปัญหา อย่างถูกหลักวิชชา
ไม่ผูกเวรกัน
มีแต่ความปลอดโปร่ง สบายใจ
28 กันยายน 2545

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.93

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *