104 ลูกสาวของแม่เป็นอะไร ตอน 2

ลูกสาวของแม่เป็นอะไร ตอน 2

จาก Case Study ที่สร้างองค์พระ ๑๐ องค์ เป็นตัวอย่างให้ลูกนำมาใช้ตามได้จริงนั้น เจ้าของ Case จะได้รับอานิสงส์อย่างไรบ้าง และการที่ลูกเขียน Case เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับคนรุ่นหลังๆ ได้ศึกษาเรื่องกฎแห่งกรรมนั้น จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่:

การที่ลูกทำตามผู้ที่เคยส่ง Case Study มาเล่าให้ฟัง เรื่องสร้างองค์พระ ๑๐ องค์ แล้วลูกก็ทำตาม และก็ได้ผล ก็จะทำให้เจ้าของ Case ได้อานิสงส์โดยย่อ คือ เมื่อถึงคราวเจ้าของ Case ประสบปัญหาก็จะทำให้มีคนมาช่วยเหลือแก้ไขให้ผ่านปัญหาไปได้ อีกทั้งจะมีดวงปัญญา มีพวกพ้องบริวาร เป็นต้น เพราะเรื่องราวของเขาทำให้คนเกิดดวงปัญญา และมีผู้ฟังมากมายเกิดดวงปัญญาตามไปด้วย

เหมือนเราไปชักชวนคนทำความดีด้วยตัวอย่างของเรา ก็จะได้พวกพ้อง บริวาร ให้ปัญญา คือ ทำให้เขาคิดออกว่า ให้สร้างองค์พระ ก็จะทำให้มีดวงปัญญาเฉลียวฉลาด และก็ถึงขีดถึงคราว ถ้าหากมีวิบากกรรมบางชาติส่งผลให้เกิดปัญหา ก็จะมีคนมาช่วยเหลือแนะนำแก้ไข

การที่ลูกส่ง Case มาให้เป็นกรณีศึกษานั้น ก็จะทำให้มีดวงปัญญาด้วย มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา จะฉลาดในธรรมะ เป็นที่รักของมนุษย์และเทวา เป็นที่ต้อนรับในทุกที่ เพราะเทวดาเขาฟังรู้เรื่องด้วย และจะมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่ว

๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.