4 ทำบุญตลอดแต่ไม่รวย

ทำบุญตลอดแต่ไม่รวย

เดิมลูกมีอาชีพขายของชำ แต่เมื่อได้ดู DMC ทำให้ลูกตัดสินใจเลิกขายเหล้าเบียร์บุหรี่ แต่ก็ยังขายตาข่ายดักปลา ตาข่ายดักนกยาฆ่าแมลง ที่เหลือจากการขายของชำอยู่ในร้าน และได้เริ่มค้าขายชุดสังฆทาน และโลงศพทำไมทั้ง ๆ ที่ลูกทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไม่เคยขาด แต่การค้าของลูกจึงขาดทุนมาตลอดคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
เหตุที่หลังจากลูกเลิกอาชีพขายของชำจากนั้นเปลี่ยนมาเป็นค้าขายชุดสังฆทานและโลงศพจนขาดทุน เพราะกำลังทานบารมีของลูกยังไม่เต็มที่ อีกทั้งยังไม่หักดิบในการเลิกมิจฉาวณิชชาทั้งหมด ยังขายตาข่ายดักปลาตาข่ายดักนก ยาฆ่าแมลงอยู่ บุญจึงยังส่งผลไม่เต็มที่ เพราะบาปที่ขายอย่างนี้ มันมาบังเอาไว้ ทำให้บุญไม่ได้ช่องส่งผล หรือได้ช่องก็นิดเดียว

แม้จะทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนาไม่ขาด แต่เข้าลักษณะบุญก็ทำกรรมก็สร้างดังนั้น ต้องเลิกค้าขายตาข่ายและยาฆ่าแมลงเด็ดขาด แล้วเปลี่ยนมาขายของกินของใช้ที่คนต้องกินต้องใช้บ่อย ๆ แล้วบุญก็จะส่งผลได้เต็มที่
๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/14
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๔

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.