80. แม่พิมพ์ของชาติ

แม่พิมพ์ของชาติ

ตัวลูกเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ที่ไม่ได้สอนแต่เพียงวิชาทางโลก แต่ยังทำหน้าที่เป็นครูผู้นำให้เด็กๆ ได้รู้จักธรรมะผ่านจานดาวธรรม และการสอบธรรมะทางก้าวหน้า การที่ลูกทำอย่างนี้จะได้อานิสงส์อย่างไรบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่:
การที่ลูกได้สนับสนุนให้เด็กเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม เช่นเดียวกับแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาตินั้น ก็จะมีอานิสงส์คือ จะทำให้ลูกได้เป็นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งทางโลกและทางธรรม จะมีพวกพ้องบริวารที่ดี ทั้งตอนเป็นมนุษย์และเป็นทิพย์จะมีสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของลูกในภพชาติต่อๆ ไป
๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.