61. รักแม่ ๒๔ น

รักแม่ ๒๔ น

ลูกเป็นนักสร้างบารมีรุ่นบุกเบิกค่ะ โดยมีคุณแม่เป็นกัลยาณมิตรให้ ตั้งแต่ลูกยังเล็ก ๆมีโอกาสสั่งสมบุญกับวัดปากน้ำ ภาษีเจริญจนกระทั่งมาถึงวัดพระธรรมกาย
ได้ทุ่มเทในการทำบุญอย่างเต็มที่ร่วมกับคุณแม่ ทั้งทำด้วยตัวเอง และชักชวนคนอื่นทำด้วย

หลายปีมานี้ ลูกไม่มีโอกาสได้มาวัดเลย เพราะคุณแม่ท่านมาไม่ไหว ลูกเลยต้องอยู่ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด แต่อย่างไรลูกก็ไม่ยอมให้ตกบุญค่ะ ได้ฝากปัจจัยมาร่วมบุญทุกครั้ง และรับฟังธรรมะผ่านทางจานดาวธรรม

ตัวลูกเคยทำบุญกรรมมากับคุณแม่อย่างไร จึงมีโอกาสได้สร้างบุญกับคุณแม่มาตั้งแต่ยังเล็ก และกรรมใดทำให้ลูกต้องมาคอยดูแลแม่ ไม่ได้ไปวัดเป็นเวลาหลายปีคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกได้มาสร้างบุญกับคุณแม่ตั้งแต่ยังเล็ก เพราะในอดีตเคยเป็นแม่ลูกกัน ได้สร้างบุญร่วมกันมากับหมู่คณะ และอธิษฐานกำกับมาอย่างดีว่า ให้ได้มาสร้างบุญตั้งแต่ยังเยาว์วัยกับคุณแม่มาส่งผลลูกต้องดูแลคุณแม่
และมาวัดไม่ได้หลายปีนั้น ก็ไม่ได้มีกรรมอะไร แต่เป็นบุญพิเศษที่ลูกได้มีโอกาสดูแลคุณแม่

แม้ไม่ได้มาวัดหลายปีก็ตาม ลูกก็ไม่ได้ตกบุญเลย และบุญที่ได้ดูแลคุณแม่จะมีอานิสงส์โดยย่อ คือ จะได้เกิดในตระกูลที่มีบุพการีเลี้ยงดูเราอย่างดี จะมีลูกหลานบริวารที่อยู่ในโอวาท ชีวิตจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะความกตัญญู
๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.