82. ให้ที่พักและที่สร้างวัด

ให้ที่พักและที่สร้างวัด

การที่ลูกหาสถานที่พักให้พระภิกษุและอุบาสกระหว่างเรียน และหาสถานที่สร้างวัดไทยนางาโน่ ประเทศญี่ปุ่น จะได้อานิสงส์ใดบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
จะได้อานิสงส์โดยย่อ คือ จะเป็นผู้มีสมบัติมาก ทั้งที่ดิน ทรัพย์สินเงินทองบริวาร จะเป็นผู้มีดวงปัญญาแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม จะอุดมไปด้วยลาภ ยศสรรเสริญ สุข ปิดอบายไปสวรรค์
๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *