76. บุญสารถีและอุปัฏฐาก

บุญสารถีและอุปัฏฐาก

ด้วยบุญที่ลูกถวายภัตตาหาร น้ำปานะแด่พระอาจารย์ที่มาทำหน้าที่ที่ศูนย์กัลยาณมิตรตลอดมา สามีก็คอยอุปัฏฐากและขับรถรับส่งพระอาจารย์มาโดยตลอด ผลบุญนี้จะส่งผลพิเศษอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ลูกรับบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ ส่วนสามีคอยรับส่งและอุปัฏฐากพระอาจารย์ ผลบุญนี้จะมีอานิสงส์รวมๆ เหมือนกันทั้งสามีภรรยา ส่วนที่ต่างกันก็คือ ตัวลูกจะมีอาหารทิพย์มากเป็นพิเศษ เพราะว่าได้ถวายภัตตาหารกับน้ำปานะ

ส่วนสามีเป็นสารถีแก้ว ได้ขับรถรับส่งพระอาจารย์ จะมีเทวรถและสารถีผู้รู้ใจขับให้มากมายเป็นพิเศษประกอบเหตุอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้น หากเกิดใหม่เป็นมนุษย์ ตัวลูกเองจะมีอาหารมากมายแจกจ่ายไม่รู้จักหมดจักสิ้นเลย ส่วนสามีก็จะมียวดยานพาหนะและสารถีที่ดีคอยรับใช้
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *