74. บุญบวชและบุญประธานชมรมพุทธฯ

บุญบวชและบุญประธานชมรมพุทธฯ

บุญใดทำให้ผมได้บวชพระธรรมทายาทและได้เป็นประธานชมรมพุทธฯ* บุญนี้จะส่งผลอย่างไรครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ตัวลูกได้บวชพระธรรมทายาทและเป็นประธานชมรมพุทธฯ เพราะมีบุญบวช และมีบุญในการเป็นผู้นำชวนคนสร้างบุญในอดีตมาส่งผล บุญนี้มีอานิสงส์โดยย่อ คือ บุญบวชก็จะปิดอบาย และมีสายบุญที่จะได้บวชอีกในภพเบื้องหน้า อีกทั้งจะได้เป็นผู้นำคนทำความดีอีก รวมทั้งมีพวกพ้องบริวารมากมาย
๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.