69. ทำการ์ตูนธรรมะ ๒

ทำการ์ตูนธรรมะ ๒
ด้วยผลบุญที่เกิดจากการทำการ์ตูนรายการธรรมะ จะทำให้ลูกมีทิพยสมบัติที่มีลักษณะเหมือนตัวการ์ตูนหรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ผลบุญที่เกิดจากการทำตัวการ์ตูนนั้น เมื่อเป็นทิพยสมบัติก็จะมีสวนเป็นตัวการ์ตูนฝังเพชรพลอยที่สวยงาม ถ้าตัวลูกปรารถนา แต่ถ้าไม่ปรารถนาก็ไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้ เพราะบุญเป็นธาตุสำเร็จ เช่น อาจจะมีประติมากรรมเป็นรูปตัวการ์ตูนสวยๆ โดยเป็นรัตนชาติ เป็นต้น
๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.