65. พิธีกรพิธีกรรม

พิธีกรพิธีกรรม

การเป็นพิธีกรในงานพระพุทธศาสนาเช่น พิธีกรในงานพิธีกรรมหรืองานบุญต่างๆ มีอานิสงส์อะไรบ้างครับ

คุณครูไม่ใหญ่:
อานิสงส์จากการเป็นพิธีกร คือ
๑. เกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็จะมีเสียงที่ไพเราะกึกก้อง มีอำนาจ
๒. มีดวงปัญญาเฉลียวฉลาดในการพูด
๓. ได้รับความเชื่อถือจากมหาชน
๔. จะได้เสียงมหาบุรุษในชาติสุดท้าย
๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/12
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๒

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.