เครื่องแบบสุดท้ายในสังสารวัฏ

30. เครื่องแบบสุดท้ายในสังสารวัฏ
ลูกเณรรู้ตัวหรือเปล่าจ๊ะว่า ลูกเณรมีบุญที่ได้มาศึกษาพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้า จะวัดว่าใครมีบุญมากหรือบุญน้อยก็วัดกันตรงนี้ ว่าใครดับทุกข์ได้ ไปสู่อายตนนิพพานได้ เป็นผู้บริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะ ผู้มีบุญมากที่สุดต้องไปสู่อายตนนิพพาน มีบุญถัดลงมาก็ได้เป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะอย่างที่ลูกเณรเป็นอยู่ มีเครื่องแบบเป็นชุดสุดท้ายของสังสารวัฏ ของการเวียนว่ายตายเกิด

ในสมัยพุทธกาล แม้เกิดเป็นพระราชามหากษัตริย์อย่างพระมหากัปปินะ ในที่สุดก็ต้องทิ้งเครื่องแบบพระราชามาสวมใส่ชุดนี้ หรือเกิดเป็นมหาเศรษฐีที่มีสมบัติตักไม่พร่องอย่างท่านโชติกะ ก็ต้องมาอยู่ในชุดนี้ จะเกิดเป็นคนชั้นกลาง ชั้นล่าง ทุกๆ ชั้น ในที่สุดก็ต้องมาอยู่ในชุดนี้

แม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา พระองค์เวียนว่ายตายเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วน จะเกิดเป็นสามัญชนก็ดี เป็นพระราชามหากษัตริย์ก็ดี สุดท้ายก็สละราชสมบัติออกบวชบำเพ็ญพรต ครองผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นชุดสุดท้ายก่อนไปอายตนนิพพาน เหมือนเป็นชุดที่รวมบุญรวมคุณความดีทั้งหมด คล้ายกับท้องทะเลเป็นที่รวมลงของน้ำจากห้วย หนอง คลอง บึง ป่า เขา

ชุดนี้เป็นชุดที่สำคัญที่สุดเลยนะจ๊ะ มีทรงผมแบบนี้ ทรงที่เขาจัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่มีภาระ ไม่มีเครื่องกังวล มีมีดโกนแทนหวีนี่แหละ เป็นเครื่องแบบที่ทั้งมนุษย์และเทวดาเห็นแล้วยกมือไหว้ แค่มีบาตรใบเดียว ถึงแม้ว่ามีไม่มาก แต่ก็มีไม่หมด บิณฑบาตเลี้ยงสังขารเรื่อยไป จะได้มีกำลังมาปฏิบัติธรรม เลี้ยงได้ตลอดชาติเลย เพียงพอสำหรับผู้แสวงหามรรคผลนิพพาน

แค่ลูกถือบาตรไปใบหนึ่ง เขาเห็นแล้วเขาดีใจนะมีอะไรก็อยากเอามาถวาย ข้าวปากหม้อ อาหารรสเลิศ เอามาใส่ให้ และแปลก ยิ่งให้เขายิ่งดีใจ พอเห็นชุดของลูกเณรแล้วเขาดีอกดีใจ ปลุกกันทั้งบ้านเลย ตื่นมาแต่เช้า เตรียมอาหารอย่างดีมาใส่ให้เลยเพราะดีใจ

ชุดนี้ ยังความปลื้มใจให้ทั้งแก่ผู้ที่มีชีวิตอยู่และผู้ที่ละโลกไปแล้ว แม้ละโลกไปแล้ว ถ้าโยมพ่อโยมแม่เห็นลูกชายครองผ้ากาสาวพัสตร์ท่านก็ปลื้มใจ ชื่นใจ

มีเรื่องเล่ากันว่า แม่ตกลงไปในนรก กำลังลอยลงไปจะถึงอยู่แล้ว เห็นนกขมิ้นเหลืองอ่อนบินผ่านมา ใจก็นึกถึงผ้ากาสาวพัสตร์ของลูกชายที่บวชเป็นสามเณร มีใจปลื้มปีติในบุญนั้น บุญก็ฉุดขึ้นจากนรกไปสู่สวรรค์ได้ เพราะฉะนั้นชุดนี้สำคัญนะจ๊ะ ต้องรักษาเครื่องแบบชุดนี้ให้ยิ่งกว่าชีวิต คือแม้จะตายก็ตายไป แต่ว่าเครื่องแบบนี้ต้องรักษาไว้ให้อยู่แนบกายเลย เพราะเป็นชุดที่มนุษย์และเทวดาเคารพ กราบไหว้ เป็นชุดที่พระราชามหากษัตริย์สละราชสมบัติมานับภพนับชาติไม่ถ้วน เพื่อที่จะมาครองเพศนี้ ครองเครื่องแบบชุดนี้เป็นชุดที่ผู้มีบุญแสวงหา แต่ลูกเณรมีบุญมาก ไม่ต้องแสวงหาก็มาเจอแล้วนะจ๊ะ
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.