เรียนอย่างไรให้ได้ดี

20. เรียนอย่างไรให้ได้ดี
เรียนด้วยความกระหายใคร่รู้
ลูกเณรอยู่ในสภาวะที่มีความพร้อมทุกอย่างเลยในการศึกษาพระธรรมวินัย เพราะมาทางลัด ได้มาบวชตั้งแต่เยาว์วัย แล้วได้เข้ามาสู่สถานที่ที่สมบูรณ์ไปด้วยปัจจัยสี่อันควรแก่สมณบริโภค ควรแก่นักบวช

ถ้าหลวงพ่อเป็นลูกเณร หลวงพ่อจะตั้งใจเรียนด้วยความกระหาย อยากจะรู้ว่า พระพุทธเจ้าสอนอะไร จะเรียนด้วยความเคารพ คือตระหนักถึงคุณค่าของคำสอนว่า จะมีข้อแนะนำที่ดี ๆ ที่เมื่อเราได้ประพฤติตามแล้ว จะเป็นอย่างพระพุทธเจ้า คือเป็นผู้สมบูรณ์ ด้วยวิชชาและจรณะ เข้าถึงวิชชา ๓ อภิญญา ๖ จรณะ ๑๕
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๒๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙

Leave a Comment

Your email address will not be published.