ทำเรื่องอัศจรรย์ให้เป็นเรื่องปกติ

41. ทำเรื่องอัศจรรย์ให้เป็นเรื่องปกติ
การสอบยกชั้น
ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยสำหรับนักศึกษา
ลูกเณรยังอยู่ในวัยขนาดนี้ ถ้าอยู่ทางโลก
ก็ยังต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา
นักศึกษาทางโลก เวลาเรียนหนังสือ
ก็มีวัตถุประสงค์จะสอบให้ได้ด้วยกันทั้งนั้น
ความคิดว่า “เราจะตั้งใจเรียนให้ดีเพื่อสอบให้ได้”
จึงเป็นเรื่องปกติของทุกคน
ไม่มีนักศึกษาคนใดนิยมเรียนซ้ำชั้น
เขาจึงสอบได้กันทุกปีเป็นปกติ
คำว่า “ยกชั้น” จึงไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์
สำหรับนักศึกษาทางโลก
ทั้งๆ ที่ วิชาที่ต้องเรียนในแต่ละปี
มีมากกว่า ๑๐ วิชา และไม่ซ้ำกันเลย
การสอบพระบาลีของเรา
สอบเพียงปีละครั้ง
เรียนปีละ ๒ วิชา ๓ วิชา
หรืออย่างมากก็ไม่เกิน ๔ วิชา
เรียนแต่พระบาลีอย่างเดียว
ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอารมณ์อย่างเขา
เราจึงอยู่ในวิสัยที่จะสอบยกชั้นได้โดยไม่ยากอะไร
ยิ่งกว่านั้น
พระบาลีเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เป็นเรื่องราวที่พระองค์ประสงค์จะให้เราเรียนรู้
และนำไปปฏิบัติ
สิ่งที่จะเป็นเครื่องวัดว่าเราเรียนรู้และทรงจำคำสอนได้
คือ การสอบ
ถ้าลูกอยากรู้ และอยากทรงจำเพื่อนำไปปฏิบัติให้ได้
ลูกทุกองค์ก็จะสอบได้
คำว่า “ยกชั้น” ก็จะบังเกิดขึ้น
ในทางโลก การสอบได้ถือเป็นเรื่องปกติ
ในทางธรรม การสอบได้ถือเป็นเรื่องอัศจรรย์
เราต้องทำเรื่องที่คนอื่นทำไม่ได้ให้ได้เป็นอัศจรรย์
และทำเรื่องที่อัศจรรย์ให้เป็นเรื่องปกติ

พระราชภาวนาวิสุทธิ์
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)
ที่มา
หนังสือ พ่อสอนลูก
www.dhamma01.com/book/1
๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

Leave a Comment

Your email address will not be published.