คุณค่าของดวงแก้ว 1/9/53 (04:45)

มึงรู้ไหม คุณยายท่านก็ฟัง ทุกคนในโรงงานนิ่งฟังด้วย แก้วดวงหนึ่งนี่ เอาประเทศมาตีค่ายังไม่เท่าแก้วดวงหนึ่งเลย

ประเทศประกอบด้วย แผ่นฟ้า แผ่นดิน แผ่นน้ำ ใต้ดิน ล้วนมีทรัพยากรทั้งสิ้น คือทรัพยากรทั้งหมดของแผ่นดินทั้งประเทศ มีมูลค่าเท่าไหร่ ไม่เท่ากับเศษเสี้ยวของแก้วดวงนี้ได้

คุณยายท่านมองตาม มองเข้าไปที่กลางกายสิทธิ์นั้น เพื่อจะทำความเข้าใจกับสิ่งที่หลวงปู่ท่านได้พูด ได้กล่าวเมื่อกี้นี้ ในยามดึก กำลังทำวิชชา ปะทะกับข้าศึกตัวจริง

ท่านก็มองตามด้วยธรรมจักขุของธรรมกายซึ่งเห็นรอบตัวและก็รู้ได้รอบตัว กว้าง ไกลลึก

การใช้วิชชาฝึกกายสิทธิ์ในดวงแก้ว

การใช้งานกายสิทธิ์ในดวงแก้วในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2…

การเชื่อมประสานใจเรากับใจของกายสิทธิ์ กายสิทธิ์จะนำความปรารถนาของเราไปสู่ตำแหน่งแห่งความสมปรารถนา

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.