ชีวิตการสร้างบารมีต้องมีความสุข 1-3-57 (12:02)

ชีวิตในสังสารวัฏนี้ ถ้าเรายังเวียนว่ายตายเกิดมาสร้างบารมี เราจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้ คือ
อายุยืน จะได้สร้างบารมีไปนานๆ
ยืน..แล้วตึงงาม คือต้องมีวรรณะ ถ้าผิวพรรณผ่องใส ทั้งหล่อทั้งสวย แล้วก็อายุยืนด้วย
มีชีวิตอยู่แล้วเรามีความสุขดีไหม ความสุขเป็นของจำเป็นสำหรับมนุษย์ทีเดียว
ชีวิตการสร้างบารมีต้องมีความสุข
แม้จะหล่อจะสวยอายุยืน แต่ไม่แข็งแรงเอาไหม เพราะฉะนั้นต้องมีแรงมีกำลังด้วย
มีอายุ วันนะ สุขะ พละ
แต่ว่าไม่ฉลาดนี่สิก็ไม่เอาอีก ต้องฉลาดด้วย และรวยด้วย
เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องลำบากในการแสวงหา ได้ทรัพย์มาแบบผู้มีบุญในการก่อน
ชฎิลเศรษฐีและโชติกะเศรษฐี ได้สมบัติอัศจรรย์เลย
ชฎิลเศรษฐีมีภูเขาทอง
โชติกะเศรษฐีมีปราสาทแก้ว
เพราะฉะนั้นต้องมีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ฉลาด และก็รวย
แต่ถ้าต้องอยู่ตามลำพังไม่มีพรรคไม่มีพวกหละก็ไม่เอา ถ้ามีพรรคมีพวกความสะดวกมันก็มี
ตรงนี้จะได้มาจากบุญที่เราชวนคนทำความดี ชวนคนมาบวช ชวนคนมาทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

ความสุขจะได้มาจากการปฏิบัติธรรมสถานเดียวเลย อย่างอื่นดูคล้ายๆจะมีความสุขนะ
เวลาเราทำทาน เรารักษาศีล แต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมก็จะไม่รู้จักความสุข
เพราะความสุขมีอยู่ที่เดียว คือตรงที่ใจหยุดนิ่ง
เกิดจากการทำสมาธิหรือการปฏิบัติธรรม
นัตถิ สันติ ปรมัง สุขัง สุขอื่นนอกจากหยุดจากนิ่ง..ไม่มี
คือถ้าใจไม่หยุดไม่นิ่ง ก็ไม่เจอความสุข อย่างไรๆก็ไม่เจอ
ทั้งหล่อทั้งสวยแต่ใจไม่หยุดนิ่ง ดูเหมือนจะมีความสุขแต่ไม่มีความสุข สุขได้ก็ต่อเมื่อปฏิบัติธรรมใจหยุดใจนิ่ง

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.