ชีวิตมีบุญและบาปผลัดกันยึดครองใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย 24/12/53 (03:01)

ชีวิตมนุษย์ที่เกิดมามีแต่บุญกับบาปเท่านั้นที่ผลัดกันยึดครองอยู่ในใจของมวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลาย
เช่น เรื่องบุญเรื่องบาป
เวลาบุญครอบครองก็คิดดี พูดดี ทำดี
เวลาบาปครอบครองก็คิดไม่ดี พูดไม่ดี ทำไม่ดี เร่าร้อน
ก็เห็นมีอยู่แค่นี้ นานๆก็เป็นกลางๆสักที
แต่ไม่ใช่กลางของกลางภายในนะ คือไม่ดีไม่ชั่ว

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

Leave a Comment

Your email address will not be published.