สัมภเวสี กับเปรต ต่างกันอย่างไร

คำถาม: 
พวกสัมภเวสี กับพวกเปรต ต่างกันอย่างไรครับ?

คำตอบ: 
พวกเปรต คือสัตว์ในอบายภูมิจำพวกหนึ่ง เมื่อมีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์ได้ก่อเวรไว้อย่างหนึ่ง คือเป็นคนโลภเห็นแก่ได้มากเกินไป จึงไปก่อเวรอทินนาทาน ลักทรัพย์ของผู้อื่น ตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรต
        ส่วน สัมภเวสี หมายถึงพวกกายละเอียดที่กำลังแสวงหาที่เกิด เช่น พวกเทวดา ซึ่งมีการทิพย์หรือกายเทวดา เมื่อถึงเวลาหมด บุญส่วนละเอียดแล้ว จะมาเกิดเป็นคนอีก ระหว่างที่แสวงหาบิดามารดา อยู่ กายนี้เรียกว่ากายสัมภเวสี ส่วนพวกเปรตหรือสัตว์นรกที่หมดเวรจากนรกแล้วจะมาเกิดเป็นคน ขณะที่กำลังแสวงหาพ่อแม่อยู่ กายละเอียดนั้นเราก็เรียกว่ากายสัมภเวสีเช่นกัน ต่างกันตรงที่คนมีบุญเวลามาเกิด บุญที่ทำมาดีแล้วจะนำให้ไปหาพ่อแม่ที่ดีๆ เกิดในที่ดีๆ พอเหมาะพอสมกับบุญของตน เรียกว่า เลือกเกิดได้
        ส่วนพวกที่เพิ่งพ้นจากนรกผุดขึ้นมาเกิด ไม่มีบุญพอจะเลือกเกิดในที่ดีๆ ได้ ต้องไปเกิดในที่กันดารอดอยาก ดีไม่ดีหากหาพ่อแม่ที่เป็นคนไม่ได้ก็ต้องเข้าท้องสัตว์ไปก่อน หมดโอกาสสร้างความดีไปชาติหนึ่ง เพราะฉะนั้น คนที่ทำบาปจรตกนรกไปแล้ว โอกาสที่จะกลับมาเกิดเป็นคนอีกยากเหลือเกิน ขึ้นชื่อว่าบาปแล้วอย่าทำเลยนะลูกนะ
        สรุปแล้ว สัมภเวสีก็คือ กายละเอียดที่กำลังแสวงหาที่เกิดอยู่ กำลังแสวงหาบิดามารดา เขาทรงสภาพกายสัมภเวสีอยู่ได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวก็หาที่เกิดจนได้ ส่วนพวกเปรตนั้นอยู่ในนรก ต้องอยู่นานจนกว่าจะหมดเวรนั่นแหละ
        เพราะฉะนั้น พ่อแม่คนไหนที่อยากได้ลูกดีๆ ก็ต้องทำตัวให้อยู่ในศีลธรรม กายทิพย์ที่มีบุญมาก หรือพวกเทวดาเขาจะได้มาเกิดเป็นลูก ถ้าทำตัวเลวเละเทะ เทวดามาเกิดไม่ได้ เดี๋ยวพวกเปรตอาจจะมาเกิดแทน แล้วจะหาว่าหลวงพ่อไม่เตือนไม่ได้นะ

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.