กินนร กินรี มีจริงหรือไม่ เกิดขึ้นได้อย่างไร

คำถาม: 
กินนร กินรี มีจริงหรือไม่ เกิดขึ้นได้อย่างไรคะ?

คำตอบ: 
มีจริง เป็นพวกกายละเอียด เป็นสัตว์ที่เป็นทิพย์ พวกนี้เมื่อสมัยที่เป็นมนุษย์ชอบทำบุญให้ทาน แต่เป็นการทำบุญชนิดที่กระทบตนเองและผู้อื่น เช่น ปล้นเขามาทำบุญ ฆ่าสัตว์ทำบุญ เขาได้บุญเหมือนกัน แต่เป็นบุญปนบาป ผลที่ได้เลยครึ่งๆ กลางๆ จะเป็นเทวดาก็ไม่ใช่ จะเป็นสัตว์ก็ไม่เชิง

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.