ในการทำงานของพระเถระผู้ใหญ่ หากท่านมีความเห็นขัดแย้งกัน จะทำอย่างไร?

คำถาม: 
ในการทำงานของพระเถระผู้ใหญ่ หากท่านมีความเห็นขัดแย้งกัน จะทำอย่างไร?

คำตอบ: 
การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นงานของพระหรืองานของฆราวาส มีจุดมุ่งหมายเหมือนกัน 2 ประการ คือ
        1. ทำให้เสร็จ
        2. ทำให้ดี
        พระสงฆ์ปกครองกันด้วยความเคารพตามอาวุโส เวลามีงานที่จะต้องทำร่วมกัน ถ้าเห็นดีด้วยก็ตกลงช่วยกันทำ แต่ถ้าพระเถระท่านใดไม่เห็นด้วยกับส่วนใหญ่ ท่านก็ไม่ค้าน พยายามทำในส่วนที่ทำได้
        ในขณะทำงานร่วมกัน ถ้ามีเรื่องที่จะต้องตักเตือนกันบ้างท่านก็ค่อยๆ เตือนเหมือนพ่อเตือนลูก ถ้าลูกดื้อไม่ทำตาม พ่อเตือนไม่เชื่อก็แล้วไป แต่ไม่ถึงกับตัดพ่อตัดลูก หรือ เหมือนสามีภรรยากัน ความคิดเห็นในเรื่องการทำมาหากินอาจจะต่างกัน ก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ผิดอะไร ไม่ขาดจากการเป็นสามีภรรยากัน
        ในวงการสงฆ์ ถ้าพระผู้ใหญ่ด้วยกัน มีความเห็นขัดกันในเรื่องทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวกับเรื่องวินัยสงฆ์ ท่านมักจะยอมทำตามเสียงส่วนใหญ่

โอวาท หลวงพ่อทัตตชีโว (คุณครูไม่เล็ก)
วันที่
ที่มา
เรียบเรียงจากรายการหลวงพ่อตอบปัญหา ทาง DMC
บทความหลวงพ่อตอบปัญหา

Leave a Comment

Your email address will not be published.