ใช้ของให้เป็น

     มีน้ำต้องใช้ให้เป็น  ใช้ไม่เป็นก็เป็นขี้ข้าน้ำ
มีไฟต้องใช้ให้เป็น  ใช้ไม่เป็นก็เป็นขี้ข้าไฟ
มีเงินต้องใช้ให้เป็น  ใช้ไม่เป็นก็เป็นขี้ข้าเงิน
เมื่อหามาได้แล้ว  ต้องรู้จักใช้ของให้เป็น
ใช้ไม่เป็น  ก็เป็นขี้ข้าของเหล่านั้นทั้งกะชาติ
ดูแต่เวลายายจะตักน้ำ  เอาน้ำไปราดส้วมยังไม่
ยอมให้น้ำหกแม้แต่หยดเดียว
ดังนั้นเมื่อจะใช้ของอะไรก็ตาม  ให้ดูอย่างยาย
ใช้ให้เป็น  จะได้ไม่ลำบาก

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *