มนุษย์และเทวดาสรรเสริญ

    คุณยายเดินไปตรวจวัด  เห็นไม้กวาดที่วางไม่เป็นระเบียบ  คุณยายบอกให้ไปวางใหม่ให้เรียบร้อย  แล้วสอนว่า ข้าวของต้องเก็บให้เรียบร้อย  เกิดกี่ภพกี่ชาติ  ก็จะได้เจอแต่สิ่งที่เรียบร้อย ข้าวของที่เอามาใช้น่ะ  เอามาใช้ได้ แต่ใช้แล้วต้องเอาไปเก็บไว้ที่เดิม ถ้าเราทำอะไรสะอาดเรียบร้อย เราก็จะเป็นตัวอย่างของความสะอาดเรียบร้อย ถ้าเราทำอะไรสกปรกรกรุงรัง ก็จะเป็นตัวอย่างของความสกปรกรกรุงรัง คนที่ทำอะไรสะอาดเรียบร้อย มนุษย์ก็สรรเสริญ  เทวดาก็สรรเสริญ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *