เราเป็นอย่างไร  บริวารเป็นอย่างนั้น

     เวลาทำงาน เราต้องทำแบบจริง ๆ  จัง ๆ  อย่าเหยาะแหยะ ถ้าเราทำงานแบบเหยาะแหยะ เราก็จะมีบริวาร  มีลูกน้องที่เหยาะแหยะเหมือนเรา เวลาเราใช้ของ  ก็ต้องรู้จักใช้ ถ้าเราไม่รู้จักใช้ เราก็จะได้บริวารที่ไม่รู้จักใช้ของ  ไม่รักษาของ เวลาเราตายไป  เราก็จะเจอบริวารอย่างนั้น เราเป็นอย่างไร  บริวารเราก็จะเป็นอย่างนั้น เราต้องตั้งใจทำงานให้ดี ใช้ของก็ต้องใช้ให้ดี  เราจะได้แต่บริวารที่ดี ๆ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *