จริงตัวเดียว

     คนเราจะทำอะไรก็ตาม  ขอให้ทำให้จริง ดูแต่ยาย  ความรู้ก็ไม่มี  ปริญญาก็ไม่ได้  มีแต่จริงอย่างเดียว  ยายยังสร้างวัดได้ แล้วยายพิจารณาดูว่า  ที่เขาทำกันไม่ได้  ไม่สำเร็จ เพราะทำไม่จริง  เจออะไรนิดอะไรหน่อย  ก็ไม่สู้  ทั้ง ๆ  ที่เขาจบปริญญาสูง ๆ  จบปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก ส่วนยายความรู้ก็ไม่มี กอข้อก็ไม่กระดิกหู ไม่จบอะไรสักอย่าง ยายมีแต่  “จริง”  ตัวเดียว  ทำได้  ทำสำเร็จแล้วยายก็มองไปในอนาคตว่า คนเราถ้าชาตินี้ไม่จริง  ชาติต่อ ๆ  ไปก็ล้มเหลว เอาดีอะไรไม่ได้ ฉะนั้นเวลาจะทำอะไร  ก็ทำให้จริงตั้งแต่ชาตินี้

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *