อดทน  และปรับปรุง

     เราอุตส่าห์เสียสละทุกอย่างมาแล้ว เพื่อมาสร้างบารมี  มาสร้างความดี  ต้องอดทน ใครจะว่าอะไรก็อดทน พยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดี ดูอย่างยาย  พยายามตรวจตรา  แก้ไขตัวเอง  ให้เหมาะกับเหตุการณ์  ให้สร้างบารมีได้สะดวกที่สุด ภพชาตินี้เราต้องพยายามอดทน ปรับปรุงแก้ไขให้ดี  ให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ  ติดตัวไป ถ้าภพชาตินี้แก้ไขได้ ภพชาติต่อ ๆ  ไป  ก็มีแต่ที่ดี ๆ  ตลอดไป แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ ก็ต้องติดไปแก้ภพชาติต่อไป  อย่างนี้ไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุด

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *