คำอธิษฐานของยาย

     ยายเห็นคนสมัยนี้สร้างที่อยู่เป็นตึกสูงใหญ่  และอยู่กันอย่างแออัด  ดูเหมือนถูกคุมขัง  ไม่เป็นอิสระ  ยายจึงอธิษฐานว่า “ขอให้ได้อยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ สะอาด  โปร่งสบาย  อากาศดี โดยไม่ต้องใช้เครื่องปรับอากาศหรือพัดลม”

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *