ทำบุญให้ตลอดรอดฝั่ง

     การทำบุญ  ต้องทำให้ตลอดรอดฝั่ง การทำบุญไม่ตลอดรอดฝั่ง  ชีวิตก็จะตกต่ำ เราต้องอธิษฐานว่า ขอให้ข้าพเจ้าอย่าได้พบกับคำว่า  “ตกต่ำ”  เลย เหมือนอย่างยายเห็นคนที่เขาตกต่ำ ยายรู้เลยว่า  นี่เขาสร้างบุญในอดีตมาไม่ตลอด เมื่อบุญส่งผลไม่ตลอด  ชีวิตก็ตกต่ำอย่างนี้ เพราะฉะนั้นอย่าได้เจอเลยกับคำว่า  “ตกต่ำ”

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *