บริสุทธิ์กาย วาจา ใจ

    คุณยายสอนให้อธิษฐานว่า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์กาย  วาจา  ใจ ให้เป็นผู้มีบุญมาก ๆ  มีบุญสอนตัวเองได้ สอนให้ทำแต่ความดี  ต้องสอนตัวเองได้ทีเดียว  จึงจะดี ขอให้ระลึกชาติตัวเองได้  ระลึกได้มาก ๆ  จะได้
สอนตัวเองได้อย่างถูกต้อง  และระลึกชาติคนอื่นได้  จะได้สอนคนอื่นได้ด้วย ขอให้ประพฤติพรหมจรรย์ไปทุกภพทุกชาติ  ไม่ถอยกลับมาครองเรือนอีก อย่าได้ยินดี  ในรูป  เสียง  กลิ่น  รส  สัมผัส  ธรรมารมณ์ ของเพศตรงข้ามเลย ขอให้ยินดีในเพศพรหมจรรย์ทุกภพทุกชาติ  ตราบ กระทั่งปราบมารสำเร็จ  เกิดมาให้มีอาการครบ 32 บริสุทธิ์ บริบูรณ์  ไม่เจ็บ  ไม่ป่วย  ไม่เป็นโรคใด ๆ  ทั้งสิ้น  ให้มีร่างกายแข็งแรงตลอดเวลาการสร้างบารมี

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *