โทษของการฆ่า

     พักนี้ยายได้ยินข่าวการฆ่ากันเสมอ ๆ  พวกที่ฆ่ากันนี้จะต้องจองเวรกันไปตลอดเวลา  เกิดมาก็ต้องมาฆ่ากันอีก  เราฆ่าเขา  เขาฆ่าเรา  เปลี่ยนกันไปเรื่อย ๆ ยายเห็นโทษของการฆ่ากันว่า  ถ้าเราไปฆ่าเขา  ก็
บาป  ตัดทอนบุญบารมีของเราเอง ถ้าเขาฆ่าเรา  ก็ทำให้เราหมดโอกาสสร้างความดี และสร้างบุญต่อไปได้น้อย เพราะฉะนั้น  ยายจึงอธิษฐานว่า  ขอให้ข้าพเจ้า อย่าได้ไปฆ่าใคร  และใครก็อย่าได้มาฆ่าข้าพเจ้าเลย  ทุกภพ
ทุกชาติ  ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน ใครคิดฆ่ายาย  แม้เพียงแค่คิด  ก็ให้ความคิดร้าย ๆ  นั้นหายสูญไป ถ้าไม่หาย  ก็ให้ธรณีสูบเหลือแค่คอ  จะได้มีเวลาสำนึกผิด  เมื่อสูบแค่คอ  ก็ให้ร้องประกาศความผิดของตน พร้อมบอกให้คนอื่นรู้ว่า  ใครอย่าได้เอาเยี่ยงเอาอย่างข้าพเจ้าเลย

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *