สมบูรณ์  บริบูรณ์

     ภพชาตินี้ก็เป็นภพชาติสุดท้ายแล้วสำหรับยาย ภพชาติต่อไป สิ่งที่จะทำให้ด่างพร้อยแม้นิดเดียว  ก็อย่าให้มี ให้สมบูรณ์  บริบูรณ์ทุกอย่าง เกิดมาแล้วให้พร้อมที่จะสร้างบารมีให้ได้มากที่สุดให้พร้อมทุกอย่าง

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *