คว้าธงชัย

     เกิดมาเป็นคนนี่  โชคดีที่สุดแล้ว  เราเกิดมาก็เพื่อมาสร้างความดี  มาหากำไรใส่ตัว  เพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่ดี อย่าให้ติดตัวไปเลย  ให้มีแต่สิ่งดี ๆ  ติดตัวไป ชีวิตนี้  จะได้มีกำไรมาก ๆ  ภพชาติต่อไปจะได้ก้าวหน้า  ก้าวหน้าไม่ถอยหลังกลับ  เกิดชาติหน้าต่อ ๆ  ไป  คำว่าตกต่ำ  ไม่มีเลย เหมือนอย่างยายเกิดมาแล้ว พออายุ  ๒๖  ปี  ยายก็ถือศีล  ๕  ได้บริสุทธิ์ จนกระทั่งบัดนี้  อายุ  ๗๑  ปีแล้ว ก่อนนั้น  ยายเคยผิดอยู่ข้อเดียว  คือ  ชอบตบยุง แต่พออายุ  ๒๖  ปี  ก็สอนตัวเองได้ว่านี่  ยุงตัวเล็กกว่าเราตั้งเยอะ  ยังไปรังแก  ไปฆ่ามัน  เราตบมันมาตั้ง  ๒๖  ปีแล้ว  ยุงจะลดลงสักตัวก็ไม่มี พอคิดได้อย่างนี้  จึงตั้งใจถือศีล  ๕  ตั้งแต่นั้นมา พออายุ  ๒๘  ปี  ก็รักษาศีล  ๘  ได้บริสุทธิ์  จนบัดนี้เกิดมาภพชาตินี้  ยายมีกำไรแล้ว มีแต่สิ่งที่ดี ๆ  ติดตัวไป

     ชีวิตยายจะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ  จะไม่ตกต่ำเลย ยายคว้าธงชัยของยายแล้ว  จะกรองเอาแต่ดี ๆ ไป เพราะฉะนั้น  ต้องอธิษฐานให้ดี ๆ  ว่า คำว่า  “ไม่ดี”  คำว่า  “ตกต่ำ” อย่าให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลย ให้มีแต่สิ่งที่ดี ๆ  ที่ทำให้ก้าวหน้า ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งเข้าสู่พระนิพพาน

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *