สอนด้วยความบริสุทธิ์

     เวลานี้ยายเห็นใคร ๆ  เขาก็อยากตั้งตัวเป็นอาจารย์  ยายเห็นแล้วก็สลดใจ  ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาสอน เห็นเราสอนให้หยุด  เขาก็ว่าจะหยุดไปทำไม ยายบอกว่า  ไม่หยุดแล้วจะเห็นธรรมะได้อย่างไร ต้อง  “หยุด”  จึงจะเห็นธรรม ยายจึงอธิษฐาน  จะเกิดไปภพใดชาติใด  ถ้าได้เป็นครูเขา  อาจารย์เขา  ก็ขอให้เราสอนศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ กาย  วาจา  ใจ เกิดมาปุ๊บก็ขอให้มีศีล  5  ศีล  8  ศีล  10  ศีล  227 รู้หมดตั้งแต่พึ่งเกิด  รู้พระไตรปิฎก  84,000  พระธรรมขันธ์ หมดทุกอย่าง  ให้เชี่ยวชาญตั้งแต่เกิดเลย ทุกวันนี้ยายแก่มากแล้ว  อยากเห็นทุกฝ่ายมีความสามัคคีกัน  มีความสงบขอให้เราตั้งใจนั่งธรรมะให้มาก ๆ  จะได้ช่วยกัน พัฒนาศูนย์พุทธจักรฯ  ให้เป็นบุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์จริง ๆ

โอวาท คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

ที่มา หนังสือคำสอนยาย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *