นอตราดามุสกับพระศาสนาในอนาคตและการเตือนภัย

โอวาทหลวงพ่อธัมมชโยที่เคยพูดถึงนอตราดามุส

“ผู้คงแก่เรียนมีทุกยุคนะ มีความรอบรู้มากเลย สามารถบอกได้ว่าเหตุอัศจรรย์นี้ เกิดขึ้นได้เพราะอะไร อย่างไร จนกระทั่งถึงกับส่งทูตไปรับพระพุทธศาสนามาประดิษฐานบนแผ่นดินจีน นี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดา  มีทุกยุคเลยนะ แม้แต่การมาเกิดขึ้นของวิชชาธรรมกาย หรือพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรา และเรื่องราวของพระเดชพระคุณหลวงปู่เรื่อยมาเลย ก็มีผู้คงแก่เรียนบันทึกเอาไว้เหมือนกัน เมื่อ ๕๐๐ ปี ประมาณนั้น บันทึกว่าจะมีการบังเกิดขึ้นของวิชชานี้ และก็เรียงไว้พันกว่าหัวข้อ นอตราดามุสบันทึกไว้ ครูไม่ใหญ่เพิ่งมารู้ในภายหลัง หลังจากนอตราดาจู๊สแปล แปลออกมาปรากฎว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆ เป็นอย่างนั้นตลอดเลย ตอนแรกก็ถามว่านี่เข้ากลางหรือเข้าข้าง ก็ได้รับคำยืนยันว่า ”ขอยืนยันคะว่าหนูเข้ากลาง“ ก็แปลว่าอยู่ตรงกลาง ทีละหัวข้อ ๑๐๐๐ กว่าหัวข้อ นี่เพิ่งเล่ามาไม่กี่หัวข้อ ฟังแล้วขนลุกเลย แตกต่างจากคนอื่นที่เขาแปลคลาดเคลื่อน..หน่อยนึง แต่นี่ เป๊ะๆเลย เก่งเหมือนกันนะ ผู้คงแก่เรียน“ โอวาท. ๒๖/๐๕/๒๕๕๐

“เมื่อ ๕๐๐ ปีที่แล้ว มีบุคคลหนึ่งเป็นประดุจศาสดาพยากรณ์ทีเดียว เขาใช้วิชาคณิตศาสตร์และกสิณ ทำสมาธิผ่านสายน้ำ เขาเห็นภาพผ่านน้ำ เป็นภาพในอนาคตที่จะเกิดขึ้น เขาเศร้าใจมากเลยว่าทำไมผู้ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต(ในภาพ) ช่างมาช้าเหลือเกิน เพราะเขาอยู่ไม่ได้ (ตายก่อน)
ในยุคที่เขาเขียน ถ้าใครพยากรณ์ออกมา จะถูกเก็บตัวประหารชีวิต เพราะฉะนั้นเขาจะเขียนอย่างที่เขาเห็นอย่างละนิดอย่างละหน่อย เป็นรหัส และบอกด้วยว่าผู้ที่จะแปลรหัสของเขาได้ อีก ๕๐๐ ปีจะมาเกิด เขาบอกชื่อด้วยนะ แปลกมากเลย เขาจะเขียนเป็นคำโคลง เป็นโศลก ใส่ในกระดาษแต่ละแผ่น แล้วเขาเอากระดาษทั้งหมดมารวมกัน โยนขึ้นไปในอากาศ ให้ค่อยๆปลิวลงมา เพื่อให้มันกระจัดกระจาย แล้วค่อยๆรวบรวมเขียนทีละแผ่น บันทึกเอาไว้ ข้อมูลจะไม่ค่อยปะติดปะต่อกัน ใครจะแปลได้บุคคลท่านนั้นต้องเป็นบุคคลพิเศษ” โอวาท. ๐๙/๐๖/๒๕๕๑

๑. นอตราดามุส โหราจารย์ชาวฝรั่งเศส ได้ออกหนังสือ Les Prophéties หรือ คำทำนาย เป็นการทำนายเหตุการณ์ในอนาคต โดยมี ๙๔๒ บทโคลง โดยแบ่งเป็น ๑๐ เซนจูรี ๆละ ๑๐๐ บท (ยกเว้นเซนจูรีที่ ๗ มีแค่ ๔๒ บท)

๑.๑ หนังสือได้ถูกตีพิมพ์ครั้งแรก ค.ศ.1555 หรือ พ.ศ.๒๐๙๘ มีเซนจูรี ที่ ๑, ๒, ๓ และ ๔ อีก ๕๓ บท พร้อมด้วยคำนำเป็น จดหมายถึงลูกชายซีซาร์ กล่าวถึง ก่อนสงครามสิ้นสุดของศตวรรษที่ ๒๐, ความโกลาหลครั้งสุดท้ายก่อนปี ๑๙๙๙ (๒๕๔๒), ปี ๑๙๗๕ -๑๙๙๙ สถานการณ์ไม่นิ่ง บางประเทศยังอยู่ในภาวะสงคราม บางประเทศเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงสู่ยุคสาธารณรัฐด้วยการช่วยเหลือของพระเจ้าผู้ทรงอำนาจ, ก่อนที่วงจรจะสิ้นสุด,  กษัตริย์กลับมา (the monarchy will return ซึ่งภายหลังทราบว่าหมายถึงพระราชาผู้นำทางศีลธรรม) , จากนั้นจะเป็นยุคทอง (golden age), เกี่ยวกับสัญญาณสวรรค์ การกลับมาของยุคทอง, โลกเข้ามาใกล้ การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมทุกๆด้าน การพยากรณ์ครอบคลุมปี ค.ศ. 3797
๑.๒ ในปีเดียวกัน ค.ศ.1555 มีการตีพิมพ์ครั้งที่ ๒ ซึ่งต่างจากการพิมพ์ครั้งแรกเล็กน้อย
๑.๓ ในปี ค.ศ. 1557 มีการตีพิมพ์ครั้งที่ ๓ มี เซนจูรี ๔, ๕, ๖ และ ๗ อีก ๔๐ บท มีข้อสังเกตว่าเซนจูรีที่ ๗ มีแค่ ๔๒ บทเท่านั้น โดย ๒ บทสุดท้ายตีพิมพ์ในปี ค.ศ.1568
๑.๔ ในปี ค.ศ.1568 ภายหลังการเสียชีวิตได้มีการตีพิมพ์เป็นครั้งที่ ๔ มี ๑๐ เซนจูรีครบถ้วน โดยคำนำของหนังสือ “สาร์นถึงพระเจ้าเฮนรีที่ ๒”   ในย่อหน้าแรกสุดของจดหมายบรรยายความรู้สึกของตนต่อสิ่งที่เคารพบูชาซึ่งปรากฎในจิตทัศน์ เห็นความงดงามขององค์พระ, ในย่อหน้าที่ ๒ ได้บอกว่าอะไรคือแรงบันดาลใจที่เขียน ๓ เซนจูรีสุดท้าย เพิ่มเป็นเกือบ ๑๐๐๐ บท และวัดของพระเจ้าผู้เป็นอมตะของผู้คนในยุคนั้น  จากนั้นบอกเล่าเรื่องราว ลำดับเหตุการณ์ในอนาคตและคำทำนายจะครอบคลุมถึงพันปีที่ ๗ หรือ ค.ศ.7000

๒. Nostradamus: The New Revelations โดย John Hogue เป็นหนังสือที่ตีความคำทำนายนอตราดามุสในส่วนที่เกี่ยวกับศรัทธาใหม่หรือศาสนาในอนาคต ตีพิมพ์และออกจำหน่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยระบุว่ามี ๖๐ บทที่พูดถึง ศรัทธาใหม่, การสอนและระบุวิสัยทัศน์ พูดถึงครูทางจิตวิญญานคนใหม่ และความเคลื่อนไหวทางศาสนา มีลักษณะปรากฎการณ์เฉพาะที่เรียกว่า Human potential หรือ New age  มีบทโคลงที่ถูกระบุถึง เช่น
C10Q75 เป็นบุรุษจากตะวันออก ปรากฎในเอเชีย กำเนิดหรือสืบสายมาจากเทพผู้ยิ่งใหญ่
C9Q12  แสงสีเงินของพระจันทร์และธาตุปรอทมากมาย เห็นภาพในทะเลสาบ ผู้นำและสาวกจะถูกหล่อด้วยทองคำ
C2Q28  ผู้นำใช้ชื่อแห่งพระจันทร์ เป็นพยางค์ที่สอง, ใช้วันแห่งดวงจันทร์เป็นวันพัก, เป็นบุรุษที่จะปลดปล่อยผู้คนทั้งโลกจากความเป็นทาส
C2Q29  บุรุษตะวันออกจะออกจากที่นั่ง ทะลุผ่านท้องฟ้า, น้ำ และหิมะ ท่านจะตีกระทบทุกคนด้วยไม้ชี้
C9Q51 ศาสนาจะรวมเป็นหนึ่ง ผู้นำพูดสัจธรรมด้วยปากที่ปิดสนิท
C6Q24 ผู้นำค้นพบการทำงานร่วมกัน ผู้มีอำนาจจากเทพคนใหม่ได้รับการสถาปนา เป็นผู้ซึ่งนำสันติภาพมาสู่โลกเป็นเวลายาวนานมากๆ
C5Q96 บุรุษที่คาดหวังจะมาถึงช้า เขาจะรวมทุกศาสนาด้วยดอกกุหลาบเข้าฌานหรือ ” the mystic rose”
C1Q96  เป็น outlaw teacher ที่มีวิธีการที่ต่างจากจารีตเดิมๆที่ไม่มีเหตุผล
C4Q31 สาวกอัญเชิญท่านสู่อมตะ ร่างผู้นำอยู่ในเพลิง มือประสาน มองไปทางทิศใต้
C4Q50 ลิบรา(ราศีตุลย์) จากเอเชีย จะเข้าปกครองตะวันตก ทั้งสวรรค์และโลก, เลข ๗ เท่านั้นมิได้ยึดครองระบบการปกครองทางโลก
C9Q66 มีสันติภาพ มีการรวมกัน มีการเปลี่ยนแปลง สงครามจะสิ้นสุด มีการเจรจา ระบบเศรษฐกิจประหยัดสุดประโยชน์สูง
C1Q56 ไม่ช้าก็เร็วจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ดวงจันทร์(เมื่่อมองจาก top view) นำโดยเทพของเขา ท้องฟ้าเข้าสู่สมดุล
C10Q74 (เข้า)ถึงลำดับที่ ๗ ตัวเลขที่ยิ่งใหญ่ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นไม่ห่างจากปี ค.ศ.2000 ความตายจะออกมาจากหลุมศพ
C4Q24 เปลวเพลิงของมนุษย์จะสว่างขึ้น วัดศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ จะถูกขจัด

๓. ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  คุณเจริญ วรรธนะสิน ได้ออกหนังสือ Nostradamus ฉบับค้นพบศรัทธาใหม่ของโลกจากจิตทัศน์ของนอสตราดามุส ซึ่งแปลในส่วนศรัทธาใหม่ไว้ ๖ บท จากที่มีราว ๖๐ บท โดยลงความเห็นว่าผู้นำศรัทธาใหม่คือ พระภิกษุรูปหนึ่ง นั่งสมาธิในสีเปลวเพลิง ถูกหล่อด้วยทองคำ มือประสาน หันไปทางทิศใต้ คือหลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ

๔. ปี พ.ศ. ๒๕๓๘  คุณอรุณลักษณ์ ไชยนันทน์ อดีตนิสิตคณะอักษรศาสตร์ มีประสบการณ์เรียนภาษาฝรั่งเศสมา ๘ ปี เคยซื้อหนังสือนอตราดามุสจากแผงหนังสือเก่าเก็บไว้เพราะมีผู้แนะนำว่ามีเรื่องราวของหมู่คณะอยู่ ภายหลังเมื่อเห็นงานแปลและตีความของ ศาสตราจารย์เจริญ วรรธนะสิน จึงมีความตั้งใจจะแปลและถอดความจากภาษาฝรั่งเศสให้ครบ ๖๐ บท ที่กล่าวถึงศรัทธาใหม่ (ในภายหลังทราบว่าเกือบทั้งหมดสามารถถอดความเป็นเรื่องของการทำงานเพื่อสันติภาพและศรัทธาใหม่ทั้งสิ้น) มีสิ่งที่น่าสะดุดใจคือ นามสกุลไชยนันทน์ ซึ่งเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า Chanignon  ปรากฎว่า ชื่อนี้ปรากฎอยู่ในโคลงบทหนึ่งของคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้นำศรัทธาใหม่ด้วย

C9Q41
Le grand Chyren soy saisir d’Auignon,
De Rome lettres en miel plein d’amertu
Lettre ambassade partir de Chanignon,
Carpentras pris par duc noir rouge plum

The great “Chyren” will seize Avignon,
From Rome letters in honey full of bitterness:
Embassy letter from Chanignon,”
Carpentras taken by a black duke with a red feather.

ตัวอย่างบทโคลงที่ได้รับการถอดรหัสและเคยเผยแพร่
C1Q50 ณ จุดที่มีน้ำ ๓ สายมาบรรจบกัน บังเกิดบุคคลผู้หนึ่ง ผู้ทำให้วันพฤหัสบดีเป็นวันพักผ่อน (สอนสมาธิ)  เปล่งสีหนาท, มีชื่อเสียง, มีการปกครอง, อำนาจแผ่ขยาย, ไปในแผ่นดินและทะเล นำความสะเทือนทางทิศตะวันออก

C1Q1 นั่งอย่างผ่อนคลาย ในยามราตรี ตามลำพัง เห็นแสงสว่างเล็กๆ จากจุดที่สงบ (จุด gravity ในกายตน) สิ่งที่เชื่อกันว่าไม่มีค่า (ถ้อยคำ) จะนำไปสู่ความสำเร็จ (640420)

C1Q2 ไม้ชี้ในมือวางกลางกิ่งไม้สาขา (ลูกหลานทั่วโลก) แผ่เป็นคลื่นหล่อหลอมแขนขาและเท้า ความน่ากลัวและเสียง (เตือนภัย) ที่มีอำนาจผ่านแขนเสื้อ  ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ นั่งลงใกล้ผู้ศักดิ์สิทธิ์ (640420)

C9Q84 บุรุษคนใหม่ค้นพบต้นกำเนิดดั้งเดิมและหน้าที่ของตน เริ่มภารกิจยุติการเข่นฆ่าอย่างสมบูรณ์

C5Q35 นครใหญ่แห่งหนึ่ง ใหญ่โตดุจมหาสมุทร เป็นนครของพระจันทร์ ที่มีเพชรพลอยอยู่กลางท้องเสมอ กลุ่มบุคคลที่มีเป้าหมายเดียวกัน เมื่อมาอยู่ตรงจุดตัดกากะบาทดีแล้ว ผู้นำคนสำคัญจะประกาศสงครามรบทันที (สงครามภายใน)

C6Q70 เป็นประมุขของโลก เป็นทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นความเบิกบาน เป็นความสุข เป็นความชื่นชมยินดีของยุคสมัย ชื่อมีความหมายเกี่ยวกับชัยชนะ ซึ่งมีอยู่เพียงผู้เดียว ทำให้ท่านมีความพึงพอใจ (640424)

C5Q81 นกใหญ่บินอย่างสง่างามเหนือนครแห่งพระอาทิตย์
C8Q99 ศูนย์กลางของกายและใจ อำนาจทั้ง ๓ รวมเป็นหนึ่ง ใช้ศูนย์กลางกายเดียวกัน
C9Q51 หมู่คณะนี้จะสร้างสันติภาพด้วยเชือกฟั่น
C9Q66 มีสันติภาพ มีการรวมกัน มีการเปลี่ยนแปลง สงครามจะสิ้นสุด มีการเจรจา ระบบเศรษฐกิจประหยัดสุดประโยชน์สูง
เป็นต้น

สามารถศึกษาที่มาที่ไป การถอดรหัสคำทำนายบางบทได้จาก http://www.kalyanamitra.org/th/uniboon_detail.php?page=1840

ในที่นี้บทโคลงที่เกี่ยวข้องกับศรัทธาใหม่ได้ถูกรวบรวมจากแหล่งที่มาต่างๆไว้ และบางบทตั้งใจแปลจากฝรั่งเศสเป็นอังกฤษเป็นภาษาไทย โดยการแปลผ่านระบบออนไลน์ รีวิวโดยยึดหลักไวยากรณ์ โดยมิได้มุ่งเน้นเรื่องการตีความแต่อย่างใด

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *