ตายกันทุกคน

ตายกันทุกคน
ความตายนั้นไม่มีนิมิตหมาย
เราต้องตายกันทุกคน
โดยไม่ทราบวัน เวลา สถานที่ และสาเหตุที่แน่นอน
แต่ว่าเราจะต้องตายแน่ๆ
เพราะฉะนั้นไม่ควรมีสิ่งใด
เป็นอุปสรรคต่อการฝึกใจให้หยุดนิ่ง
จะอ้างว่าธุรกิจการงานมีปัญหา ก็ไม่สมควร
ในเมื่อเราสั่งสมบุญมาน้อย
อุปสรรคก็ต้องมากเป็นธรรมดา
ยิ่งเราขาดบุญ ที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมแล้ว
เราก็จะไม่มีบุญสำหรับขจัดอุปสรรค
ให้เจือจางและเบาบางลงได้
28 กันยายน 2546

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.31

Leave a Comment

Your email address will not be published.