ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิด

ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิด
ความตายนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดา
เป็นการเปลี่ยนสภาพจากกายหนึ่ง
ไปสู่อีกกายหนึ่งเท่านั้นเอง
พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้ว่า
ความตายนั้นเป็นทุกข์
เพราะหมายถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่รัก
เช่น บุคคลอันเป็นที่รัก สัตว์ที่เรารัก
ทรัพย์สินเงินทอง ของรัก เป็นต้น
พระพุทธองค์จึงทรงเห็นว่า ความตายไม่ควรมีในโลกนี้
ทรงค้นพบว่า ถ้าไม่อยากตายก็ต้องไม่เกิด
และได้ทรงค้นพบวิธีการเพื่อไม่ต้องมาเกิดอีก
ดังนั้นเราควรสนใจและศึกษาการเตรียมตัวตายกัน
ว่าทำอย่างไรตายแล้วจึงจะไปดี
ตายอย่างไรจึงจะไม่เกิดอีก คือไปสู่นิพพาน
หรืออย่างน้อยก็ไปพักกลางทางที่สวรรค์
6 พฤศจิกายน 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.26

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *