ทุกข์สากล

ทุกข์สากล
บางคนชอบอย่างนี้แต่กลับได้อย่างนั้น
แม้แต่คู่ครองที่เราเลือกมาเอง
เพราะนึกว่าจะรักกันตลอดกาล
ใหม่ๆก็ดี แต่ตอนหลังกลับเปลี่ยนไป
ทุกคนล้วนต้องประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รัก
ทั้งคน สัตว์ สิ่งของ ทุกคนต้องพลัดพราก
นำมาซึ่งความทุกข์ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ตั้งใจก็ทุกข์
เป็นทุกข์สากล เป็นพื้นฐานของชีวิต
เป็นความสากลของเพื่อนมนุษย์
ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีวิธีแก้ไขปัญหานี้
ผู้ใดก็ตามที่ปฏิบัติตามพระองค์จนบรรลุผล
จะกลายเป็น ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานในที่สุด
เพราะเมื่อรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตแล้ว
ตื่นจากโลกมายาแล้ว จิตใจก็เบิกบานและเป็นสุข
22 ธันวาคม 2549

โอวาท หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา หนังสือ ในที่สุดคุณก็ชนะ น.24

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *