๗. เรื่องด่วนที่สุด

เรื่องด่วนที่สุด

การเกิดมาเป็นมนุษย์ ไม่ใช่ของง่าย
เกิดมาแล้วอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนา ก็ไม่ใช่ง่ายอีก
เกิดในร่มเงาพระพุทธศาสนา มาได้ยินได้ฟังเรื่อง “ธรรมกาย”
มีโอกาสได้มาประพฤติปฏิบัติธรรม
ได้โอกาสมาสร้างมหาทานบารมี
ก็ไม่ใช่ของง่าย เป็นของยากทั้งนั้น

เรื่องการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกาย เป็นเรื่องใหญ่ เรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของเรา ถ้าเราตายวันนี้ ไม่มีใครช่วยเราได้ จะเป็นใครก็แล้วแต่ ช่วยไม่ได้ทั้งนั้น จะเป็นผู้ว่าฯ เป็นนายกฯ มหาเศรษฐีของโลก เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ช่วยเราไม่ได้

ที่จะช่วยเราได้คือ “พระธรรมกาย” ภายในตัวของเรา ซึ่งเป็นสรณะ เป็นที่พึ่งที่ระลึกอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้ได้ เอาใจมาจดจ่อ มาหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้ ให้ถึงพุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ
สังฆรัตนะ ถึงที่พึ่งที่ระลึกทั้งสามอย่างนี้ เข้าถึงได้แล้ว ทำบุญน้อยก็ได้ผลมาก ทำมากก็จะมากยิ่งขึ้น ไม่มีประมาณ

๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/91
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 2 สิ่งที่ต้องแสวงหา คือ พระรัตนตรัยภายใน

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.