๓. ธรรมะ คืออะไร

ธรรมะ คืออะไร

คำว่า “ธรรมะ” เป็นคำที่มีความหมายดีมาก แต่ปัจจุบันมีการตีความ หรือให้ความหมายของคำว่า ธรรมะ อย่างหลากหลาย บ้างตีความเสียจนกระทั่งตกต่ำลงไปเลย เช่น แปลว่า หน้าที่ กฎระเบียบ หรือตีความเพื่อให้ตัวเองเป็นฝ่ายธรรมะก็มี ทั้งๆ ที่ตัวเองไม่มี

มีท่านหนึ่งบอกว่า ขอทานก็มีธรรมะ เพราะทำหน้าที่ของตนในการขอทาน เป็นต้น ถ้าอย่างนั้นโจรก็มีธรรมะสิ เพราะทำหน้าที่ของโจร เพราะฉะนั้นมันไม่ถูกต้องนะ

ถ้า ธรรมะ แปลว่า หน้าที่ กฎระเบียบ ถ้าแปลเพียงแค่นี้มันไม่สามารถที่จะนำไปสู่การดับทุกข์ได้ ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องหวนกลับคืนไปใช้ความหมายดั้งเดิมกัน

คำว่า ธรรมะ หมายถึง คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เมื่อปฏิบัติตามแล้วใจจะใส สะอาด บริสุทธิ์ จะทำให้เข้าถึงธรรมะภายใน คือ ดวงธรรมใสๆ ซึ่งจะนำไปสู่พระธรรมกายภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของทุกคน นี้คือความหมายหลักเลย

ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นตถาคต คือ เมื่อปฏิบัติแล้วจะได้รู้จักว่า พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างไร ต้องอย่างนี้นะ

๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/91
ต้นฉบับ หนังสือ เล่ม 2 สิ่งที่ต้องแสวงหา คือ พระรัตนตรัยภายใน

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published.