17.เช้า ๆ ตื่นมาใส่บาตรกันเถอะ

การให้ข้าว ให้น้ำให้อาหารหวานคาว และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระภิกษุสามเณร ผู้ประพฤติธรรม เราจะได้รับอานิสงส์ 5 ประการ คือ ได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
1 อายุ การเป็นผู้มีอายุยืนยาว ไม่มีโรค ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐ
2 วรรณะ การมีวรรณะ ความผ่องใสของผิวพรรณ ก็จะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจ น่าเลื่อมใส แลดูงามทุกวัย เหมือนอย่างมหาอุบาสิกาวิสาขา
3 สุขะ ได้ความสุข คือ มีความสบายกาย สบายใจ แช่มชื่น เบิกบาน
4 พละ มีพละกำลังแข็งแรง
5 ปฏิภาณ มีปฏิภาณไหวพริบเฉลียวฉลาด
ทั้งอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณก็จะเป็นของเรา
19 มกราคม พ.ศ. 2547

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *