6.อดีตที่ผิดพลาด…ลืมให้หมด

ชีวิตของเราแต่ละคนล้วนเคยพลาดพลั้งกันมาทั้งนั้น ไม่มากก็น้อย ชีวิตต่อไปอย่าให้พลั้งพลาดอีก แล้วก็จำ 5 ข้อเอาไว้ คือ
ข้อ 1 อย่าไปตอกย้ำซ้ำเดิมสิ่งที่ผิดพลาด เดี๋ยวดวงบาปมันจะโต ให้ลืมไปเลย เหมือนเราไม่เคยเจอมาก่อน
ข้อ 2 สิ่งที่เป็นบาปอกุศลทุกชนิดไม่ทำเพิ่มอีก
ข้อ 3 หมั่นนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมด
ข้อ 4 สั่งสมบุญให้เยอะ ๆ ทั้งทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น27
ข้อ 5 ปลอดภัยที่สุด คือ ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายภายใน หรืออย่างน้อยต้องได้ดวงใส ๆ เพราะว่าตอนสุดท้ายจิตของเราจะได้ผ่องใส ไม่เศร้าหมอง สุคติจะได้เป็นที่ไป
ถ้าได้เข้าถึงพระธรรมกายละก็ เราเลือกไปเกิดในภพภูมิไหนก็ได้ เพราะพระธรรมกายมีอานุภาพไม่มีประมาณ เพราะฉะนั้นต้องขยันทำความเพียรกันทุกคน
บุญอะไรที่มีอยู่ทุกบุญ อย่าให้ตกเลยแม้แต่บุญเดียว ทั้งทำด้วยตัวเองและชวนคนอื่นทำด้วย อย่างนี้จึงจะถูกหลักวิชชา
1 กันยายน พ.ศ. 2545

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/44
ต้นฉบับ หนังสือ คำสอนคุณครูไม่ใหญ่ เล่ม 3

กลับสู่
สารบัญ หนังสือคำสอนครูไม่ใหญ่

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *