18 กู้ยืมเงินทำบุญ

กู้ยืมเงินทำบุญ

การกู้ยืมเงินมาทำบุญ ซึ่งลูกก็เคยทำจะได้บุญมากน้อยแค่ไหนคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การกู้ยืมเงินมาทำบุญก็ถือว่า ยังไม่ถกูหลักวิชชานัก คือ ยังไม่สมบูรณ์นัก เพราะยังถือว่าเป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นอยู่ยกเว้นในกรณีที่สามารถใช้คืนได้ และไม่เกินกำลัง อีกทั้งไม่ทำให้ครอบครัวตนเองเดือดร้อนด้วย ถ้าใช้คืนเงินกู้หมด เราก็ได้บุญเต็มที่

ถ้าใช้คืนเงินกู้ไม่หมด บุญก็หย่อนลงมา แถมเจ้าหนี้เขาก็ผูกเวรอีกด้วยถ้าขอยืมแล้วขอลืม นอกจากผูกเวรแล้ว บุญที่ได้ก็จะไปดึงดูดทรัพย์ให้มีสมบัติเกิดขึ้น แต่สมบัตินั้นก็จะวิบัติ โดยเราไม่มีโอกาสได้ใช้เลย มีบุญได้มีทรัพย์ แต่ไม่ได้ใช้ทรัพย์ แต่ถ้าหากว่าเจ้าหนี้เขายกหนี้ให้ก็จะต้องไปเป็นบริวารเขา จะมีกินมีใช้ได้ก็ต้องอาศัยใบบุญของเขา
๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/14
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๔

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.