15 บุญสงเคราะห์โลกกับบุญในพระพุทธศาสนา

บุญสงเคราะห์โลกกับบุญในพระพุทธศาสนา

กับบุญในพระพุทธศาสนาบุญในพระพุทธศาสนากับบุญสังคมสงเคราะห์ที่ลูกทำจะส่งผลแตกต่างกันอย่างไร การทำบุญกับวัดในญี่ปุ่น จะได้ผลบุญแตกต่างจากวัดไทยอย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
บุญสังคมสงเคราะห์กับบุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลต่างกัน คือ บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาจะส่งผลให้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนา อีกทั้งมีฐานะร่ำรวยมาก ๆ คือ เกิดเป็นชาวพุทธแท้และรวยเหมือนท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาวิสาขา

ส่วนบุญที่สงเคราะห์โลก เช่น สร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ช่วยเหลือคนยากคนจนก็จะทำให้มีฐานะร่ำรวย แต่จะน้อยกว่าเนื่องจากผู้รับไม่ได้เป็นแหล่งเนื้อนาบุญ และอาจไม่ได้เกิดในร่มเงาของพระพุทธศาสนาเพราะใจไม่ได้ผูกพันกับพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะทำบุญกับวัดไหนที่ไหนก็ตามก็ต้องดูว่า ท่านบำเพ็ญสมณธรรมหรือไม่ประพฤติพรหมจรรย์หรือเปล่า อุดมไปด้วยศีล สมาธิ ปัญญา เพียงใด เป็นต้น ถ้าครบองค์ประกอบทุกอย่างก็ได้บุญมาก
๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/14
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๔

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.