11 การส่งผลของบุญ

การส่งผลของบุญ

การทำบุญหนึ่งล้านบาท ด้วยใจใสเหมือนกัน แต่ทรัพย์ที่หามาได้ยากลำบากต่างกัน จะมีอานิสงส์แห่งบุญต่างกันหรือไม่และการทำบุญจะส่งผลเร็วหรือช้า ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดบ้างคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การทำบุญหนึ่งล้านบาท ด้วยใจใสเหมือนกัน แต่ทรัพย์หามาได้ยากต่างกันนั้นจะมีอานิสงส์ต่างกันหน่อยหนึ่ง คือ ที่หาทรัพย์มาได้โดยยาก เพราะต้องใช้ความเพียรมากเวลาบุญส่งผลจะได้ทรัพย์เร็วกว่าผู้ที่หาทรัพย์มาได้โดยง่ายหน่อยหนึ่ง

สมมติที่หาทรัพย์มายากได้วันจันทร์ ที่หาทรัพย์ได้โดยง่ายได้วันอังคาร คือจะช้ากว่ากันหน่อยหนึ่งหรือไม่เดือนนี้ก็เดือนโน้น หรือปีนี้ก็ปีโน้นอะไรอย่างนี้ แต่ว่าจะต่างกันเป็นวันเป็นเดือนหน่อยหนึ่งอย่างนี้ แต่เพราะความใจใสเหมือนกันก็จะได้สมบัติใหญ่เท่ากัน สมมติจะได้พันล้านก็จะได้พันล้านเท่ากัน

การทำบุญจะส่งผลเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับวัตถุทาน ผู้รับ ผู้ให้ เป็นต้น เช่น วัตถุทานที่ได้มาโดยประกอบอาชีพบริสุทธิ์ ไม่ใช่ไปขโมยเขามาทำบุญ พอมีสมบัติก็โดนขโมยบ้างได้รวย ได้ชื่นใจ แต่ไม่ได้ใช้ คนอื่นเอาไปใช้แทนเพราะฉะนั้นทรัพย์ต้องได้มาโดยบริสุทธิ์ต้องใช้ความเพียรในการแสวงหาสูง กับมีใจผ่องใสและได้ทำกับเนื้อนาบุญ ก็จะทำให้ผลบุญนั้นส่งผลได้เร็ว
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/14
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๔

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *