101 เกือบไป ตอน 2

เกือบไป ตอน 2

การป่วยครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของน้องชายเป็นอย่างมาก ตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่า “บุญมีจริง ช่วยได้จริง” ชีวิตต่อจากนี้ไป จะตั้งใจปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่ จะสร้างบุญสร้างบารมีตามอย่างพี่สาว และกราบขอขมาพระน้องชาย ที่เคยล่วงเกินด้วยกายวาจาใจ ซึ่งก็ทำให้ลูกมีความสุขมาก

บุพกรรมใดที่ทำให้น้องชายกว่าจะเข้าใจเรื่องบุญมาก ๆ ก็ต้องมาเจอเรื่องราวที่ตัวเองเกือบตายก่อน ทำไมเขาไม่เข้าใจเรื่องบุญตั้งแต่แรก และต้องประกอบเหตุอย่างไร ถึงจะทำให้ทุกภพชาติ เกิดมาก็เข้าใจเรื่องบุญได้ในทันทีอย่างลึกซึ้ง จะได้ไม่เสียเวลาในการสร้างบารมีคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
น้องชายกว่าจะมาเข้าใจเรื่องบุญได้นั้นก็เกือบตาย เพราะชาติในอดีตไม่ค่อยเข้าหาสมณะเพื่อฟังธรรม จึงไม่ค่อยเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิต ต้องหมั่นเข้าหาบัณฑิตนักปราชญ์ ผู้ฉลาดในธรรม หรือเข้าหาสมณะผู้ทรงธรรม แล้วตั้งใจฟังธรรมด้วยความเคารพ หมั่นพิจารณาธรรม และก็ปฏิบัติธรรมจนเข้าถึงธรรม จึงจะทำให้ภพชาติต่อไปเข้าใจเรื่องบุญบาปง่าย จะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการสร้างบารมี
๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.