87 การตั้งสัจจอธิษฐาน

การตั้งสัจจอธิษฐาน

การที่ผมสอนคนทำใจให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ เป็นเหมือนกับการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จหรือไม่การอธิษฐานจิตให้บังเกิดผลอย่างรวดเร็วนั้นจะต้องอธิษฐานอย่างไร
ดังเรื่องสุวรรณสามที่ตั้งสัจจอธิษฐาน แล้วสามารถถอนธนูและพิษออกจากร่างกายได้ทันทีการตั้งสัจจะเช่นนี้ มีส่วนช่วยให้คำอธิษฐานสัมฤทธิผลรวดเร็วยิ่งขึ้นหรือไม่ ถ้าใช่ จะตั้งสัจจอธิษฐานอย่างไรที่จะช่วยให้สำเร็จเร็วแรงมากที่สุดครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
การสอนคนให้ทำจิตให้สงบ แล้วนึกจินตนาการถึงความสำเร็จที่ต้องการ กับการอธิษฐานจิตให้สำเร็จนั้น มันก็คล้ายๆ กัน แต่ว่าไม่ได้เป็นอธิษฐานบารมี

เพราะอธิษฐานบารมีนั้นจะต้องสั่งสมบุญเสียก่อน แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐาน คือ เอาบุญเป็นที่ตั้งของใจการอธิษฐานจิตให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วนั้น จะต้องระลึกนึกถึงความดีที่เป็นจริงอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดเลย เช่นเข้าวัดมา ๓๐ ปีแล้ว ได้รักษาศีล ๕ ในวันธรรมดา และรักษาศีล ๘ ในวันพระ ไม่เคยขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียว เป็นต้น จึงจะเป็นสัจจบารมีแบบสุวรรณสามได้
๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *