85 อยากให้น้าเลิกเลี้ยงปลา

อยากให้น้าเลิกเลี้ยงปลา

ทำอย่างไรน้าชายจึงจะเลิกอาชีพเลี้ยงปลา

คุณครูไม่ใหญ่ :
จะให้น้าชายเลิกอาชีพเลี้ยงปลา ก็ต้องอาศัยความรักและความปรารถนาดีของลูกที่มีต่อท่านอย่างแท้จริง ค่อย ๆ แนะนำท่านไปเรื่อย ๆ และเวลานั่งสมาธิก็อธิษฐานเอาบุญช่วย ดลบันดาลให้ท่านเลิกทำบ่อปลาต้องทำบ่อย ๆ พูดบ่อย ๆ คุยบ่อย ๆ พอกระแสบุญมาก ถ้าหมดกรรม ท่านก็เลิกได้
๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๖

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *