84 ยิงนกตกปลาคลายเครียด

ยิงนกตกปลาคลายเครียด

สามีของลูกเป็นบุตรคนที่ ๗ ซึ่งเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัว จึงมีนิสัยค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเอง และชอบยิงนกตกปลาตั้งแต่เด็ก ๆ
ปัจจุบันก็ยังตกปลาอยู่ แต่น้อยลงแล้ว ขณะเดียวกันก็เข้าวัดทำบุญด้วย
ลูกพยายามห้ามหลายครั้ง แต่เขาก็ให้เหตุผลที่สวยงามว่า เป็นการคลายเครียดการที่สามีของลูกชอบยิงนกตกปลา เขาจะได้รับผลกรรมนี้อย่างไรคะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
สามีของลูกชอบยิงนกตกปลาเป็นอาจิณ ไม่ว่าจะให้เหตุผลว่าคลายเครียดก็ตาม ล้วนมีวิบากกรรมทั้งสิ้น เพราะไปเบียดเบียนสัตว์กรรมนี้จะทำให้อายุสั้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต เพราะว่าทำร้ายเขาและทำให้เขาเสียชีวิต บ่อย ๆ เข้าบาปก็จะพอกพูนและจะไปดึงดูดบาปเก่าในอดีตมาตัดรอนอายุขัยปัจจุบันให้ตายก่อนอายุขัยจริง และก่อนตายภาพการตกปลาจะมาฉายให้เห็นเป็นกรรมนิมิต จะทำให้ใจเศร้าหมอง ถ้าใจหมองก็ต้องไปอบาย จะไปถูกเขาเกี่ยวปากอย่างนั้นบ้าง

แล้วถ้าหากพ้นจากอบาย ก็ต้องมาเกิดเป็นปลาให้เขาฆ่าอีกนับครั้งไม่ถ้วน ไม่ใช่๕๐๐ ชาติ หรือ ๕๐๐ ซาก มันมากจนกว่าซากจะกองโตเป็นภูเขา จึงจะหมดกรรมจากปลาพอหมดกรรมจากปลา ก็ไปเกิดเป็นนก ตามจำนวนขน แต่ถ้าหากว่า ตกปลาขึ้นมาแล้ว ปลดปลาออกจากเบ็ดแล้วปล่อยมันลงไปในน้ำ คือ ตกเอาพอสนุก ๆ ถึงอย่างนั้นก็ยังมีเศษกรรม ทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมาก เกิดมาก็จะปากแหว่งเพดานโหว่อีกหลายชาติ จนกว่าบุญจะตามมาช่วยทัน เพราะเอาเบ็ดไปเกี่ยวปากเขา ลองเอาเบ็ดมาเกี่ยวปากตัวเองก่อนว่าเรารู้สึกอย่างไรปลาก็คล้าย ๆ อย่างนั้น

สิ่งที่เรากระทำไว้ล้วนมีผลทั้งสิ้น ตัดชีวิตเขาก็คือตัดชีวิตของเรา ต่ออายุเขาก็เป็นการต่ออายุของเราวิธีแก้ ให้เลิกคลายเครียดด้วยวิธีการเบียดเบียนสัตว์ ให้เปลี่ยนวิธีคลายเครียดด้วยการมาสั่งสมบุญดีกว่า ด้วยการทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา เป็นวิธีการคลายเครียดที่แท้จริง ทำแล้วจะมีความสุข ได้บุญ ได้พ้นเวรพ้นกรรม และเมื่อตายแล้วก็จะไปดี
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.