78 ชอบเล่นไพ่

ชอบเล่นไพ่

ทำไมคุณยาย เพื่อนๆ ของคุณยาย และคุณน้าของผมจึงชอบเล่นไพ่ เขาจะได้รับผลกรรมอย่างไร และจะต้องทำอย่างไรจึงจะให้เขาเลิกเล่นไพ่ได้ครับ

คุณครูไม่ใหญ่ :
คุณยาย เพื่อนของคุณยาย และคุณน้าชอบเล่นไพ่ แม้จะไม่ได้เล่นขนาดเป็นผีพนันหรือเล่นกันจนหมดเนื้อหมดตัวก็ตาม ก็จะทำให้จิตใจตกต่ำ เศร้าหมอง ทำให้ห่างไกลจากบัณฑิตนักปราชญ์ และผังนี้อาจจะทำให้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นอบายมุข หรือไปเกิดอยู่ตรงนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าสู่วงจรแห่งอบายมุข ซึ่งจะทำให้ชีวิตตกต่ำจะแก้ไข ก็ต้องชี้โทษให้ท่านเหล่านั้นเข้าใจ อีกทั้งเวลาทำบุญก็อธิษฐานจิตให้ท่านเลิกเล่น
๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.