74 ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ (หัวใจกัลยาณมิตร)

ครอบครัวมิจฉาทิฏฐิ (หัวใจกัลยาณมิตร)

ทำไมลูกต้องมาแต่งงานในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ จะทำเฉพาะบุญสงเคราะห์โลกนิดๆ หน่อยๆ
ลูกจะสามารถชักชวนให้สามีและครอบครัวของเขาให้หันมาสร้างบุญในพระพุทธศาสนาได้หรือไม่คะ

คุณครูไม่ใหญ่ :
ที่ลูกต้องมาแต่งงานอยู่ในครอบครัวที่ไม่เข้าใจเรื่องบุญ ไม่ศรัทธาพระสงฆ์ แต่ทำบุญสงเคราะห์โลกนิดหน่อยนั้น ก็เพราะลูกจะต้องมาทำหน้าที่กัลยาณมิตรให้กับตระกูลนี้ ลูกจึงมาสู่ตระกูลนี้

ความจริงสามีของลูกเป็นคนดี เพียงแต่ไม่ได้ศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง คือ เป็นชาวพุทธแต่เพียงในนามแบบทั่ว ๆ ไป ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไร เข้าใจในระดับหนึ่ง อีกทั้งได้เห็นข่าวว่าภิกษุบางรูปประพฤติตนไม่ดีก็เลยไม่มีศรัทธา และก็เหมารวมว่าพระสงฆ์ทั่วสังฆมณฑลคงจะเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ซึ่งความจริงก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น

ดังนั้นลูกก็จะต้องทำหน้าที่เป็นกัลยาณ-มิตรให้สามี เพราะสามีก็มีเชื้อแห่งความดีอยู่แล้ว มีมากด้วย ลูกต้องใจเย็นๆ และให้เวลาแก่สามีในการทำความเข้าใจเรื่องบุญ เรื่องพระ อีกไม่นานก็จะดีขึ้นรวมทั้งตัวลูกก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน จนทำให้ครอบครัวเกิดอัศจรรย์ใจ และเกิดแรงบันดาลใจว่า เข้าวัดพระธรรมกายแล้วทำให้ลูกดีขึ้นมีสิ่งดี ๆ เกิดขึ้นอย่างนี้ ก็จะทำให้ทุกคนในครอบครัวมีความพร้อมที่จะเป็นครอบครัวธรรมกายได้ ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน เริ่มต้นที่ศูนย์กลางกาย และการทำความดีด้วยกายวาจาใจของตัวเรา
๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published.