72 เอดส์

เอดส์

เหตุใดบางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์แต่ติดเอดส์ เช่น ทางการให้เลือดและโรคเอดส์ต้องเป็นเฉพาะกับคนมีกรรมกาเมฯ เท่านั้นหรือไม่

คุณครูไม่ใหญ่ :
ผู้ป่วยโรคเอดส์ บางคนไม่ได้ไปเที่ยวผู้หญิงหรือมีเพศสัมพันธ์ แต่ติดเอดส์ได้ก็มี เช่น ทางการให้เลือด เพราะกรรมกาเมฯหรืออาจไม่ใช่กรรมกาเมฯ โดยตรง แต่ก็ต้องมีกรรมกาเมฯ เป็นเชื้ออยู่บ้าง แล้วมารวมกับกรรมปาณาติบาต จึงจะทำให้มีเหตุการณ์ดังกล่าว ที่จะทำให้ต้องเสียชีวิต ด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เนื่องจากกรรมกาเมฯ
๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

พระธรรมเทศนา โดย หลวงพ่อธัมมชโย (คุณครูไม่ใหญ่)

ที่มา https://www.dhamma01.com/book/13
ต้นฉบับ หนังสือ ที่นี่มีคำตอบ ๓

กลับสู่
สารบัญ หนังสือที่นี่มีคำตอบ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *